Sted på østkanten – Bislett Kebab

Bislett Kebab har i lang tid vært en stor på fast-food fronten i Oslo.

Etablert av brødrene Aziz i 1995 startet Bislett Kebab primært som et lunchsted for universitetsstudenter, med satsing på «romslige porsjoner, god kvalitet og lave priser». Raskt ble kebabsjappa et hyppig sted å spise for studenter, spesielt for dem ved Høgskolen i Oslo som var rett i nærheten.

I 2004 møtte Bislett Kebab sin første ekspansjon ved innføring av en ny ‘Bislett’ Kebab rett ned i gata. Siden den gang har Bislett Kebab House ekspandert til nye, mer moderne og større lokaler med deres økende suksess som fast-food resturant. Det som vi til å begynne med fant som kebabstedet på bislett, er i stedet blitt fast-food kjeden Bislett Kebab House.

I dag er Bislett Kebab House delt i fire lokaler: ett på Grünerløkka, ett på Linderud, ett i Prinsdal og ett på Pilestredet. Som følge av den senere ekspansjonen, ble den opprinnelige kebabsjappa på Bislett lagt ned. Hvert av de fire lokalene drevet av én av de fire Azizbrødrene.

Med noen av de større og mer moderne lokalene vi finner i byen, finner Bislett Kebab seg som et av de mest delikate kebabstedene i Oslo. Renslighet og god struktur er det som muligens setter Bislett Kebab House framfor andre kebabsteder i Oslo, sier Dino:

Intervju med ansatt på Bislett Kebab.

LENKER:

Bislet Kebab

Bislett Kebab intervju i Dagbladet

Denotasjon og Konnotasjon – Gribber på zebrabankett

gribber
Bilde: Anup Shah

DENOTASJON

Bildet er tatt av friluftfotografen Anup Shah i bildeboken «Serengeti Spy» som skildrer livet i savannen. I bildet ser vi liket til en zebra, med magen revet opp, som ligger i en haug av jord. Rundt zebraen er det en fem gribber, en av dem med stående oppå zebraen med vingene spredt, og de andre stående rundt. Himmelen i bakgrunnen er gråhvit.

Fargene i bildet er svake, nesten grå, og er trolig manipulert for å oppnå dette. I likhet med de andre bildene i «Serengeti Spy» bildeserien, er det tatt med en bred lense.

KONNOTASJON

Bildet er strukket i sidene, og den brede lensen går nesten over til det vi kjenner som ‘fish-eye’. Dette gir bildet dramatikk, og skaper en dynamikk i bildet som ikke ville oppstått med en flatere lense, samtidig som det gjør så en får med seg mer av motivet. Med dette blir også vingespennet til kribben med spennede vinger større, som gjør det mer truende og idyllisk. Med at de fire gribbene på siden henvender seg til zebraliket, gir zebraen et fokus.

De nesten grå-tonede fargene komplimenterer motivet i bildet. Det tar for seg en haug med gribber som skal til å spise fra liket til en død zebra, et groteskt aspekt ved naturen, og de utvannede fargene forsterker denne horride og groteske hendelsen.

Den ensfargede, grå bakgrunnen trekker oppmerksomheten fra bakgrunnen i seg selv, og heller på hovedmotivet.

Utbyggingen av Nøklevann – Endelig er demningen ferdig!

Som vi fleste i bydel Østensjø har fått med oss, er Nøklevann vært ‘tømt’ for vannmasse, nærmere bestemt redusert med hele 5,5. I juni 2015 kom det fram at den over 60-meter lange, 102-år gamle murdemningen i vestenden ikke oppfylte damsikkerhetsforskriftene. Etter søknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 21. juli ble det dermed vedtatt en nødtømming av vannet, og i løpet av en tre-måneder ble tømmingen satt igang, og varte ifra midten av august 2015 til midten av november 2015. Konstruksjonen av ny dam ville på dette tidspunkt planlagt å være ferdig til vinteren 2016.

Image result for Nøklevann
Bilde: NRPK

Planleggingen av tømmingen og utbygningen av dammen endte opp med å falle i Norconsult sine hender. Rehabiliteringen, som allerede begynte i januar 2015, skulle etter Norconsults plan være ferdigstilt juni 2016. Derimot, grunnet forsinkelser fra utbyggernes side, ble denne datoen utsatt fra den opprinnelige datoen. Utbygningen som begynte allerede i januar 2015, er nå, i slutten av oktober 2016, offisielt deklarert demningen ferdigstilt av vassdragteknisk ved VAV Jørgen Lysgaard.

Image result for demning nøklevann
Bilde: Nordstrands blad, 01.11.2016

Det eneste som gjenstår nå er å på ny tilføre det manglende vannet. Allerede er det kun 2,6 av de fem meterne som gjenstår.  Petter Morstad, overhode i Vann- og avløpsetaten, har nå uttalt seg om at vanntilførselen vil være ferdig i februar 2017.

Trump & Hillary debatt II: den amerikanske mediadekking

Trump & Hillary debatt II: den amerikanske mediadekking

Søndagens debatt på den 9. var den andre mellom de to presidentkanditatene Hillary Clinton og Donald J. Trump som offisielle republikaner- og demokrat representanter . Debatten, som forventet, skapte en eksplosjon av artikler i media over hele verden, men mest av alt i USA selv. I kontrast med tidligere debatter, har debattetens  vært til mindre grad om debattantenes politikk, men heller i seg selv. Dette kommer ikke som noen overraskelse, for som Wallstreet Journal omtaler Trump og Hillary som «…featured two of the most disliked candidates in modern history», samtidig som Trumps lockerroom talk, et lydklikk som ble utgitt bare 48 timer tidligere, har ifølge NBC selv blitt «the single most talked about story of the entire 2016 election on Facebook».

Spesielt begynnelsen og slutten av denne politiske debatten, som starter med en oppsummering fulgt opp av et spørsmål om Trumps uttalelse om å ha trakassert kvinner, vipper mot personangrep og tidligere skandaler hos de to kandidatene. Debatten kan nesten skildres som et drama, mer som en en dissekonkurranse enn noen offisiell politisk slik den vanligvis ville sett ut.

Og det er nettopp dette mange av de amerikanske nyhetskanalene spiller på, dramaet i debatten. Ikke så lenge presidentdebatter er vært blitt sendt på TV har spørsmålene stilt vært så koblet fra politikken representanene står for, ikke før har presidentdebatten vært på langt nær så fokuserende på enkeltpersonene enn det var denne søndagen.

Et godt eksempel på en slik skildring er Andrew Romanos’ «Trump Doubles Down on Everything» artikkel hos Yahoo News. Andrew Romanos begynner her med en oppsummering av Trumps lockerroom talk situasjon, og tar utgangspunkt i dette til å begrunne et potensielt frafall i stemmer hos Trump. I den grad skribenten berører de politiske temaene diskutert i debatten, er det i form av Trumps uttalelser om å sende en privatetterforsker til å granske Hillarys E-mail situasjon dersom han ble president. Andrew berører også Trumps uttalelser om hans stilling til vietnamkrigen, og gjør et poeng ut av å bevise disse påstandene falske.

Candidates Hillary Clinton And Donald Trump Hold Second Presidential Debate At Washington University
KILDE: Vox.com

Dette er noe som også er viktig å merke seg ved Andrew Romanos’ artikkel, som bringer oss til det neste veldig utstående med søndagens artikler i kontrast med artikler fra tidligere debatter: Den er veldig Trump-kritisk. Andrew Romanos’ artikkel står ikke i særstilling i dette, heller tvert imot. Alle fra Yahoo News’ til USA Today sine forsideartikler dreier seg om Trumps verbale angrep på Hillary. Det er ikke lett å finne like hellende, like ensidige omtaler i èn kandidats favør fra tidligere valg som det vi finner i artiklene fra søndagen, vær det mellom Obama og Romney, Obama og McCain eller Bush og Kerry. Det virker som om det er en felles forståelse hos de amerikanske artikkelforfatterne at Hillary «vant» debatten.

Denne ensidige, dramatunge omtalen omhandler derimot ikke hvert amerikanske nyhetsbyrå. Det er en del av de større nyhetsbyråene som omtaler debatten på en konstruktiv og saklig måte relativ til dem fra blant annet Yahoo, Time og USA Today. New York Times’ Patrick Healy og Jonathan Martins og NBCs egen nyhetsnettsides forsideartikler befinner seg nesten i en særstilling med å fokusere på den politiske argumentasjonen ovenfor Trumps personangrep.

Det at vi har et slikt nyhetsbildet vi nå finner i store deler av amerikansk media er nærmest skremmende. Det at en velger å oppfatte en politisk debatt som noe nærmest et reality-show, og det at vi fokuserer på er heller dramaet enn det faktiske politiske meldingen er underholdning gått for langt.

 

Les artiklene her:

Wall Street Journal

New York Times

Yahoo! News

USA Today

NBC News